Så arbetar vi

På Maria parks förskola använder barnen och pedagogerna sin nyfikenhet och upptäckarlust varje dag. Vi lär tillsammans på många olika sätt.

Vi bygger lärandet kring barnens intressen, så att lärandet blir meningsfullt för varje barn. Vi hämtar vår inspiration från Reggio Emilias filosofi, där barns demokratiska värde spelar stor roll i förskolans värdegrundsarbete och i undervisnings situationerna. Tilltro till barnens förmåga, olikheter, kompetenser utvecklar vårt projektinriktade arbetssätt.
Pedagogisk dokumentation är en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete. Med hjälp av de observationer som vi har gjort och reflekterat över, planerar vi nästa undervisningstillfälle tillsammans med barnen. På Unikum och på avdelningens dokumentationsvägg kan du som vårdnadshavare följa barnens arbete och utveckling.

Maria Park förskola.
Skapande på Maria Park förskola i Helsingborg.