Om oss

Maria Park förskola består av fem avdelningar med barn 1-5 år. Varje avdelningen är indelade i mindre åldersanpassade grupper som arbetar i sina lärmiljöer. Lärmiljöerna är inredda med material som utmanar barnen till möten i sina lekar och kunskapssökande. I möten skapas kunskap och vi lär av och med varandra.

Hos oss tar leken stor plats. Leken är barnets viktigaste källa till kunskap. I leken får barnet möjlighet att prova sina erfarenheter och utveckla sin fantasi och kreativitet. Barnen lär känna sig själv och sin omvärld. Tillsammans leker vi oss till kunskap.

På Maria Park förskola är övervägande av våra pedagoger legitimerade förskollärare. Barn behöver nyfikna vuxna som möter dem med respekt och som är intresserade av deras viktiga tankar och funderingar. Det kallar vi en medforskare. Vi utforskar tillsammans med ditt barn genom att ställa frågor kring vad hen tänker, tror och kan. Tillsammans söker vi svaren genom upplevelser i natur, kultur, litteratur och digitala verktyg.

Vår pedagogista är den röda tråd mellan avdelningar på Maria park och Flohem förskola och hennes roll är att utmana, utveckla, inspirerar pedagogerna till att vidareutveckla sitt arbete tillsammans med barnen. På ett lekfullt sätt utgår vi från barnens intressen och nyfikenhet i våra projektarbeten. Varje dag finns det nya spännande saker att undersöka och utforska. Vi har pedagoger med IKT ansvar som utvecklar och inspirerar oss med de digitala verktygen.
Vår litteraturpedagog, Monia bjuder in till spännande möten i vårt bibliotek.

I vår restaurang på torget får både magen och hjärnan stimulans.

Restaurangens lärmiljö bjuder in till möten, samtal, sinnesupplevelser och lärande. Råvaror presenteras på ett estetiskt vackert sätt tillsammans med den mat som vi bjuds på.
På detta sätt får barnen en ökad förståelse för vad maten kommer ifrån, hur den växt och hur den ser ut i olika skeden. Vi samtalar om färg, form, struktur, konsistens och smak, detta väcker förundran och skapar lärtillfällen mellan barn och personal.

Tillsammans arbetar vi för en hållbar framtid genom att källsortera samt minska matsvinnet. Vi möjliggör förståelse till att vi är en viktig del av kretsloppet och vår miljös framtid.
Barnen erbjuds att efter egen förmåga lägga upp sin mat från karott eller buffé, duka av efter sig eller hjälpa en kompis vilket stärker barnets självkänsla och självförtroende i en demokratisk anda.