Du som vårdnadshavare

Du är den viktigaste i ditt barns liv! Därför är det viktigt att du som förälder känner dig delaktig i förskolans verksamhet.

I förskolan har vi olika forum där du som vårdnadshavare kan ta del av vår verksamhet och tänka tillsammans med oss om barnens projektarbete. Det är också viktigt att få träffa andra vårdnadshavare. Vi erbjuder dig därför inskolningsmöte, föräldramöte, föräldraråd, utvecklingssamtal, föräldraenkät. Givetvis är du som vårdnadshavare välkommen att medverka under en dag tillsammans med ditt barn.

Vårt bästa arbetsredskap är kommunikation och det är viktigt med en rak, ärlig och öppen sådan. Dina åsikter, frågor och tankar är viktiga för oss. De hjälper oss att sätta ord på vad vi gör och varför. Vi gillar nyfikna vårdnadshavare som vill veta hur barnet har det hos oss på förskolan. Vi berättar gärna vad vi gör och varför.

Nyfikenhet på Maria Park förskola i Helsingborg.
Nyfikenhet på Maria Park förskola i Helsingborg.